Kiterjesztett integrált teszt (11-14. terhességi hét)

Az Integrált-teszt (Teszt) a Down-kór kiszűrésének leghatékonyabb módszere. A Teszt két vizsgálati fázisból áll.

Az első fázisban, a várandósság első trimeszterében (optimálisan a 12. héten) az anyai vérben és ultrahanggal vizsgálandó jelzők kerülnek számbavételre. A második fázisban, a második trimeszterben (optimálisan a 15. vagy a 16. héten), az anyai vérben további jelzőket megvizsgálva, a két fázis összevont értékelése történik. Az Integrált-teszt keretében az első és második trimeszterben értékelhető jelzők integrálásával adja meg a rendellenesség előfordulásának kockázatát. Az Integrált-teszt, a Down-kórral sújtott terhességek átlagosan 94%-át szűri ki, ha 1:250 vagy a feletti kockázat esetén pozitívnak minősítjük a szűrővizsgálat eredményét és a magzati kromoszómavizsgálat elvégzésre kerül. E határérték alkalmazása mellett a várandósok mintegy 5%-nál pozitív eredmény várható.

Az Integrált-teszt

  • a Down-kórral sújtott terhességek kiszűrésének legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere;
  • magas találati aránya lehetőséget ad az álpozitivitási arány csökkentésére;
  • a szűrővizsgálat keretében mód van mind az első-, mind a második trimeszteri jelzők számbavételére;

jó hatékonysággal szűri ki az idegcsőzáródási rendellenességekkel és az Edwards-kórral sújtott terhességeket is.

A vizsgálat elvégzésének módja

I. fázis

A vizsgálat I. fázisa a várandósság első trimeszterében végezhető. A 11. és 14. terhességi hét között - optimálisan 12. héten, a magzatnak fejlődési szakában, amikor ülőmagassága (CRL) a 45 és 80 mm között van. Ebben az időszakban végzett ultrahang-vizsgálat nagy jelentőségű általában a fejlődési rendellenességek szűrésében. Az Integrált-teszt elvégzéséhez az ekkor, szakszerűen mért magzati tarkóredő vastagsága adja az egyik jelzőt. Ebben a várandóskorban végzett anyai vérvétellel vizsgálható az úgynevezett terhességgel összefüggő plazmafehérje (PAPP-A) szintje, amely a másik jelző az Integrált-teszt első fázisához.

II. fázis

A vizsgálat II. fázisa a várandósság második trimeszterében végezhető. A betöltött 15. és 20. hét között - optimálisan a 16. héten történik a második anyai vérvétel. Az anyai vérben az alfa-fetoprotein (AFP), az egyesítetlen oestriol, az inhibin-A (inhibin), és a human chorionic gonadotrophin szabad ß-egységének (free ßhCG) szintje kerül meghatározásra. Az Integrált-teszt elvégzése csak úgy lehetséges, ha a várandós mindkét alkalommal aláveti magát a vérvételnek. Amennyiben azonban nem jelenik meg a második vérvétel előzetesen kijelölt időpontján, illetve a személyes megkeresést követően sem igényli a második vérvétellel vizsgálható jelzők értékelését, a rendellenesség előfordulásának kockázata az I. fázisban nyert mintából kerül kidolgozásra; az ún. Kombinált-teszt kerül elvégzésre. A Kombinált-tesztnek átlagosan 85% a találati aránya a Down-kór kiszűrésére.

Az Integrált-teszt eredményének kidolgozása

A szűrővizsgálat két csoportra osztja a vizsgált várandósokat. Amennyiben a kockázat relatív magas a rendellenesség előfordulására, a vizsgálat eredménye pozitívként kerül meghatározásra. Azoknál a várandósoknál, akiknél alacsony a kockázat, negatív a szűrővizsgálat eredménye.

Negatív eredmény

A szűrővizsgálat eredménye negatív, ha a kockázat a Down-kór (egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenesség), illetve az idegcsőzáródási rendellenesség előfordulására alacsony.

A szűrővizsgálat a rendellenesség jelenlétét kizárni nem tudja.

Pozitív eredmény

A vizsgálat eredménye pozitív, ha a kockázat magas a Down-kór vagy az idegcsőzáródási rendellenesség előfordulására.

Pozitív eredmény a Down-kórra

A vizsgálat eredménye akkor pozitív, ha a kockázat magas a Down-kór előfordulására, az anyai életkor, az anyai vérben vizsgált öt jelző és az ultrahang-vizsgálattal mért magzati tarkóredő vastagságának értékelésével.
Amennyiben az 1:250 (0,4%) vagy annál magasabb kockázatot pozitív eredménynek minősítjük és a kiszűrtek - az Integrált-tesztet elvégzők várhatóan 5%-a - körében megtörténik a magzati kromoszómavizsgálat, az Integrált-teszt, a Down-kórral sújtott terhességek 94%-át tudja kiszűrni.
Ha azonban az 1:150 (0,65%) vagy annál magasabb kockázatot minősítjük pozitívnak, akkor a vizsgálat találati hatékonysága 85%-os, de a pozitivitási arány, vagyis azoknak a köre akiknél a magzati kromoszómavizsgálat ajánlott, jelentősen - 1%-osra csökkenthető.

Pozitív eredmény az idegcsőzáródási rendellenességre

Amennyiben az AFP szintje két és félszerese a normális mediánértéknek (2,5 MoM), vagy annál magasabb, a szűrővizsgálat eredménye pozitívnak minősül, az adott terhességben emelkedettebb kockázattal számolunk a koponyahiány illetve a nyitott gerinc előfordulására. Ezzel a módszerrel az idegcsőzáródási rendellenességek több mint 86%-a kiszűrhető. (Az emelkedettebb AFP szint esetén korábban javasolták az amniocentesis révén nyert magzatvíz mintán az AFP szint mérését, így tisztázva azt, hogy az eltérés a magzatból ered-e. Azonban ez a megállapítás nem ad diagnózist a rendellenesség esetleges jelenlétére, hiszen az idegcsőzáródási rendellenesség egyértelmű laboratóriumi kimutatására nincs lehetőség. Ezért manapság, az ultrahang-diagnosztika jelentős minőségi fejlődésével az alapos, irányzott ultrahang-vizsgálat alkalmazása került előtérbe, az ilyen típusú rendellenesség külső jegyeinek vizsgálatára.)

Mi a teendő pozitív eredmény esetén?

Amennyiben a vizsgálat eredménye pozitív, mert a kockázat magas a Down-kór vagy más számbeli kromoszóma rendellenesség előfordulására, a magzati kromoszómavizsgálat elvégzése javasolt. A számbeli kromoszóma rendellenességek, mint például a Down-kór esetében a 21-es kromoszóma többletének kimutatására alapvetően két módszer áll rendelkezésre.
A terhesség 12-16. hetében magzat burokboholy mintavételezéssel (chorion biopsia – CVS), a 16-20. terhességi hétben magzatvíz mintavételezéssel (amniocentesis – GAC) végezhető magzati sejt gyűjtése révén elvégezhető a hagyományos kromoszómavizsgálat, amely átfogó képet ad a magzat kromoszóma állományáról. Az alkalmazott mintavételezési eljárások (CVS vagy GAC) azonban legalább 1%-os vetélési kockázatot hordoznak magukban.

Az új, molekuláris genetikai módszeren alapuló vizsgálat az anyai vérben keringő szabad magzati DNS szakaszok vizsgálatán alapszik. A Down-kóros (21-es triszómiás), Edwards kóros (18-as triszómiás) vagy Patau-kóros (13-as triszómiás) magzat extra mennyiségű, a 21-es vagy 18-as, vagy 13-as kromoszómát reprezentáló szabad DNS-t bocsát az anya vérébe, amely ezzel az új módszerrel rendkívül jó hatékonysággal kimutatható.

A nem-invazív, egyszerű anyai vérvétellel elvégezhető, tehát vetélési kockázattal nem járó PrenaTest® jó alternatívája az invazív vizsgálati módszereknek, a magzati számbeli kromoszóma rendellenességek azonosítására.

A PrenaTest® vizsgálattal a születendő gyermek nemét is meg lehet állapítani.

A PrenaTest® az egyetlen európai akkreditációval és CE jelzéssel rendelkező vizsgálat, mely kockázatmentesen, a magzatot nem veszélyeztetve, anyai vérvétellel, közel 100 %-os biztonsággal képes kimutatni a Down-kór és egyéb más genetikai rendellenességeket.

További részletek: www.prenatest.hu
Információs vonal: +36 20 518 1810

Ha a szűrővizsgálat eredménye azért pozitív, mert az idegcsőzáródási rendellenesség kockázata magas, alapos, célirányos ultrahang-vizsgálat elvégeztetése javasolt a 18-20. terhességi hétben.

A vizsgálat hatékonysága

A vizsgálat találati aránya (DR)

A rendellenességgel sújtott terhességek azon százaléka, ahol a szűrővizsgálat eredménye pozitív - átlagosan 94% a Down-kórra, 86% a nyitott gerincre és közel 100% a koponyahiányra.

Az álpozitivitás aránya (FPR)

A rendellenességgel nem sújtott terhességek azon százaléka, ahol a szűrővizsgálat eredménye pozitív. Amennyiben az Integrált-tesztnél az álpozitivitás aránya 5% a Down-kórra, és az 1:250 vagy a feletti kockázatot minősítjük pozitívnak, az átlagos találati arány 94%. A magas találati arány azonban lehetővé teszi, hogy az álpozitivitási arányt, vagyis a szükségtelenül elvégzett magzati kromoszómavizsgálatok számát csökkentsük, mert 1%-os álpozitivitási arány mellett az Integrált-teszt találata még mindig 85%-os. Ezzel az értékelési módszerrel az 1:150 vagy a feletti kockázat minősül pozitív eredménynek. Annak valószínűsége, hogy a szűrővizsgálat pozitívitása esetén, a magzati kromoszómavizsgálat valóban rendellenességet igazol (OAPR) 1:9. Az idegcsőzáródási rendellenesség esetében az álpozitívitás aránya kb. 1%. E rendellenesség esetén az OAPR 1:20.

Legkorszerűbb Down-kór szűrés vizsgálatok a Czeizel Intézet-ben

Az anyai életkor szerepe a vizsgálati eredmény értékelésében

Előrehaladottabb korú várandósoknál gyakoribb a pozitív eredmény, mivel az anyai életkorral nő a Down-kór előfordulásának kockázata.
A Down-kór kialakulásának kockázata az anyai életkor függvényében.

Legkorszerűbb Down-kór szűrés vizsgálatok a Czeizel Intézet-ben

A szűrővizsgálatban értékelt jelzők a Down-kórral sújtott terhességek esetében

Az első trimeszterben (11-14. terhességi hét között);

  • az anyai vérben vizsgált PAPP-A-szint általában alacsony - körülbelül fele az egészséges terhességeknél tapasztaltnak.
  • az ultrahang-vizsgálattal mért magzati tarkóredő vastagsága általában nagyobb - körülbelül kétszerese az egészséges terhességeknél tapasztaltnak.

A második trimeszterben (15-20. terhességi hét között);

  • az anyai vérben mért AFP- és oestriol-szintek általában alacsonyabbak (kb. háromnegyede a rendellenességgel nem sújtott terhességekének).
  • az inhibin- és szabad ß-hCG-szintek általában magasabbak (a duplája a rendellenességgel nem sújtott terhességekének).

Az anyai vérben vizsgált jelzők koncentrációja és a magzati tarkóredő vastagsága is változik a terhességi korral. Az első trimeszterben a PAPP-A szintje és a tarkóredő vastagsága növekszik. A második trimeszterben az AFP és az oestriol növekszik, a szabad ß-hCG csökken, az inhibin pedig csökken a 17. hét előtt és növekszik a 17. hét után. Annak érdekében, hogy ezek a változó értékek a terhesség minden szakaszában értelmezhető legyen, a jelzőket az azonos terhességi korú, rendellenességgel nem sújtott terhességeknél megfigyelt mediánérték szorzataként (MoM) kerül kifejezésre.

A jelzők eredményének hatása a Down-kór kockázatának alakulására

A grafikonok a rendellenességgel sújtott, illetve nem sújtott terhességek eloszlását mutatják a különböző jelzők (markerek) értékeinek tükrében. A két görbe metszéspontja az érték, ahol a Down-kór előfordulásának kockázata megfelel a népességre vetített átlagos előfordulási értéknek. A grafikonokat megfigyelve látható, hogy ha az AFP- és az oestriol-értékek 0,84 MoM alatt, az inhibin- és a szabad ß-hCG-értékek 1,3 MoM, illetve 1,6 MoM felett vannak, a PAPP-A-érték 0,6 MoM alatt, míg a tarkóredő vastagságának értéke 1,5 MoM fölött van, a Down-kór kockázatának emelkedését, míg az értékek ellentétes irányban való elhelyezkedése a kockázat csökkenését jelenti.

Legkorszerűbb Down-kór szűrés vizsgálatok a Czeizel Intézet-ben

A szűrővizsgálat eredményét befolyásoló tényezők

Terhesség kora

A terhesség korának hibás megállapítása pontatlan eredményt ad a markerek MoM-értékének meghatározásakor. A terhesség korának pontos meghatározásához ultrahang-vizsgálat szükséges.

Anyai testsúly és etnikai csoport

A vérmarkerek szintje általában alacsonyabb a nagyobb testsúlyú, míg emelkedettebb az alacsonyabb testsúlyú nők esetében. Az AFP és a szabad ß-hCG értékei általában magasabbak az afrikai eredetű asszonyoknál, mint az európaiaknál.

Ikerterhesség és inzulinfüggő cukorbetegség

Az AFP, az oestriol, az inhibin és a szabad ß-hCG emelkedettebbek ikerterhességeknél. Az AFP-szint általában alacsonyabb (kb. 16%-kal), míg az oestriol- és az inhibin-értékek kismértékben alacsonyabbak (6, illetve 12%-kal) az inzulinfüggő cukorbeteg várandósoknál.

Dohányzás

A szabad ß-hCG 20%-kal emelkedett dohányzó várandósok esetében.

IVF+ET

A szabad ß-hCG 10%-kal emelkedett asszisztált úton fogant terhességek esetében.

A MoM-értékek megállapítása ezen tényezők figyelembevételével történik.

Vaginális vérzés

Közvetlenül a vérminta levétele előtt előforduló vaginális vérzés befolyásolhatja a vérvizsgálat eredményét. A vérzés növelheti az AFP-szintet, így ilyen esetben javasolt a szűrővizsgálat, illetve a vérvétel elhalasztása egy-két héttel.

Korábbi, rendellenességgel sújtott terhesség

Amennyiben a várandósnak korábbi terhességében Down-kór vagy idegcsőzáródási rendellenesség fordult elő, a vérvizsgálat eredménye pozitívnak minősül, függetlenül a vizsgálat értékek és a körülmények számbavételével megállapított kockázati értéktől.